Välkomna till

Lindesbergs Auktionskammare. 


Auktion i Pilkrog.

 (ca 14km öster om Lindesberg). 

 Lördag den 12 Nov. Kl.11:00 visning från 10:00

Skyltat från Statoil i Lindesberg.